ایران و انگلیس موافقتنامه توسعه یک میدان نفتی امضا کردند

ایران و انگلیس موافقتنامه توسعه یک میدان نفتی امضا کردند

تهران- ایرنا- نخستین موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران پس از خروج آمریکا از برجام برای توسعه میدان نفتی کرنج با کنسرسیوم بین المللی پرگس انگلیس امضا شد.

چهارشنبه, اردیبهشت 26, 1397 20:12

بیشتر ...