بازرسی بهداشتی اغذیه فروشی ها، ماه رمضان تشدید می شود

معاون مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت:

بازرسی بهداشتی اغذیه فروشی ها، ماه رمضان تشدید می شود

تهران - ایرنا- معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تمهیدات بهداشتی و بازرسی ها از اماکن و اغذیه فروشی ها در ماه رمضان تشدید می شود.

چهارشنبه, اردیبهشت 26, 1397 20:8

بیشتر ...